DIABETES

Er werd bij u diabetes vastgesteld. Diabetes (of suikerziekte) is een chronische aandoening waarbij de bloedsuiker chronische verhoogd is.  Daarvoor is het aangeraden om uw voedingspatroon aan te passen.

Tijdens deze educatiemomenten bespreken we onder andere:

  • Bloedglucosemeter; keuze en gebruik
  • Gezonde voeding en levensstijl
  • Hypo's en hypers en hoe ermee om te gaan
  • Complicaties op korte en lange termijn